• Chung Min-Hwa사진
  Chung Min-Hwa
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Processing of speech sound, voice recognition
  • Email : mchung@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-9195
 • Jun Jong-Ho사진
  Jun Jong-Ho
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Phonology
  • Email : jongho@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6169
 • Ko Hee-Jeong사진
  Ko Hee-Jeong
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Assistant Professor
  • Major : Syntax
  • Email : hko@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6172
 • Lee Ho-Young사진
  Lee Ho-Young
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Phonetics
  • Email : hylee@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6166
 • Lee Seung-Jae사진
  Lee Seung-Jae
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Linguistics_historical linguistics of Korean
  • Email : lsj@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6168
 • Nam Seung-Ho사진
  Nam Seung-Ho
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Linguistics_semantics, pragmatics
  • Email : nam@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6165
 • Nam Seung-Ho사진
  Nam Seung-Ho
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Linguistics_semantics, pragmatics
  • Email : nam@snu.ac.kr
  • Contact : +82-2-880-6165
 • Shin Hyo-Pil사진
  Shin Hyo-Pil
  • Dept. : Linguistics
  • Position : Professor
  • Major : Computational linguistics, syntax
  • Email : hpshin@snu.ac.kr
  • Contact : +82-

수정요청

현재 페이지에 대한 의견이나 수정요청을 관리자에게 보내실 수 있습니다.
아래의 빈 칸에 내용을 간단히 작성해주세요.

닫기